ภาพกิจกรรม
Open House 2023
     วันที่ 6 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมวิชาการ Open House 2023 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ปวช. ปวส. และ ปวส.ม.6 ในสาขาที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเปิดสอน ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณโดมกีฬาโรงเรียนถาวรานุกูล
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,11:24   อ่าน 1001 ครั้ง