วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร จ.-ศ. 08.30น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถาม โทร. 034 711 440
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับคุณวุฒิแห่งชาติ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ทักษะดี  มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
News
14/03/2024
14/03/2024
14/03/2024
15/12/2023
08/12/2023
06/12/2023
15/11/2023
27/10/2023
24/10/2023
12/10/2023
Activity
Education News
Webboard
Topic Date
Not found !

ดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ ฟรี!!

โปรแกรม Adobe Reader x
โปรแกรม Foxit Reader
โปรแกรม 7Zip
โปรแกรม Google Chrome
โปรแกรม VLC Media Player

Administrators
Username
Password
Forgot password
Student Register
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
Stats
Start 23/03/2017
Last Update 22/04/2024
Visitors 1520659
Page Views 3239739
The poll
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด