ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้กฎหมายจราจร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,09:20   อ่าน 316 ครั้ง