ภาพกิจกรรม
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ (MOU)

     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ได้มีความประสงค์ลงนามร่วมมือ มีเจตนาร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรในระดับ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง จึงได้กำหนดการดำเนินงานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,13:54   อ่าน 542 ครั้ง