ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

     วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกักฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกันการแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองสิทธิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ณ อาคารพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,16:06   อ่าน 593 ครั้ง