ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง
     วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ร่วมเปิด โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเพื่อทำความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักความคิดมาใช้ในปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2567,10:17   อ่าน 387 ครั้ง